arrowUp
+420 326 101 102
+420 723 426 399
dermamb.objednani@seznam.cz

Screeningové vyšetření névů

  • Specializujeme se na péči o pacienty  s pigmentovými útvary. Provádíme screeningová vyšetření dermatoskopem.
  • Dermatoskopie / epiluminiscenční  mikroskopie /  je nová neinvazivní diagnostická metoda, která vede k usnadnění diagnosy.  Umožňuje časnou diagnostiku melanomu, sledování suspektních melanocytárních projevů, odlišení nemelanocytárních projevů či nádorů.
  • Odpovídající znalosti, nutné k rozpoznání kožních malignit, jsou vždy dovedností lékaře, získané především zkušenostmi.
  • V naší ambulanci se věnujeme sekundární prevenci melanomu, to jsou  screeningové programy celoplošné a především zaměřené na více ohrožené skupiny populace, tj nositele dysplastických névů nebo lidé s osobní či rodinnou anamnézou melanomu, lidé se světlou kůží, rezavými vlasy  a modrýma očima.
  • Primární prevence melanomu je zaměřena na minimalizaci faktorů vedoucích ke vzniku nádoru. Tj. především ochrana před UV zářením, sebevyšetřování a sebekontrola.
  • Preventivní screeningové vyšetření névů dermatoskopem je vhodné absolvovat 1x ročně. U rizikových pacientů jsou kontroly častější, vždy po konzultaci s lékařem.

+
+

logo2
iconDERMA MB
Nerudova 691
29301 Mladá Boleslav
icondermamb.objednani@seznam.cz