Screeningové vyšetření névů

Specializujeme se na péči o pacienty  s pigmentovými útvary. Provádíme screeningová vyšetření dermatoskopem.

Dermatoskopie / epiluminiscenční  mikroskopie /  je nová neinvazivní diagnostická metoda, která vede k usnadnění diagnosy.  Umožňuje časnou diagnostiku melanomu, sledování suspektních melanocytárních projevů, odlišení nemelanocytárních projevů či nádorů.

Odpovídající znalosti, nutné k rozpoznání kožních malignit, jsou vždy dovedností lékaře, získané především zkušenostmi.

V naší ambulanci se věnujeme sekundární prevenci melanomu, to jsou  screeningové programy celoplošné a především zaměřené na více ohrožené skupiny populace, tj nositele dysplastických névů nebo lidé s osobní či rodinnou anamnézou melanomu, lidé se světlou kůží, rezavými vlasy  a modrýma očima.

Primární prevence melanomu je zaměřena na minimalizaci faktorů vedoucích ke vzniku nádoru. Tj. především ochrana před UV zářením, sebevyšetřování a sebekontrola.

Preventivní screeningové vyšetření névů dermatoskopem je vhodné absolvovat 1x ročně. U rizikových pacientů jsou kontroly častější, vždy po konzultaci s lékařem.