Ceník

Ceník služeb, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění podle zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (od 1.9.2019).


* Ošetření fibromkůod 200 Kč dle četnosti
* Ošetření keratomů, seborhoických verrukod 200 Kč dle četnosti
* Marcain, Emla90 Kč
* Vypsání formuláře pro pojistnou událost500 Kč
* Screeningové vyšetření pigmentových névů dermatoskopem 1x ročně (neplatí pro poj. 209)500 Kč
* Chemický peeling1000 Kč

* Nepojištění pacienti (samoplátci), úhrada bude účtována dle aktuálně platného Seznamu zdravotnických výkonů s bodovými hodnotami
44021355 Kč
44022240 Kč
44023120 Kč
0954330 Kč
09523226 Kč